ESIMENE SAMM UNISTUSTE KODUNI!

ARTEESIA ELAMURAJOON

Üldinfo

Arteesia elamurajoon asub Tartu linna piirist lühikese kuue kilomeetrise autosõidu kaugusel looduskaunis Haaslava külas. Rajatav elamurajoon asub parajal kaugusel linnamugavustest, kuid pakub siiski looduslähedast ning lastele kasvamiseks ideaalselt sobivat elukeskkonda.

Elamurajooni vahetusse lähedusse jäävad suviste rõõmude pakkumiseks Kurepalu järv ja rand. Samuti jääb kaheksa kilomeetri kaugusele Sillaotsa lasteaed ja kool.

Spordisõpradele pakuvad rõõmu vaid kaheksa kilomeetri kaugusele jäävad hästi hooldatud Vooremäe terviserajad ning discgolfi park. Samuti on valda rajatud valgustatud kaheksa kilomeetri pikkune kergliiklustee, mida mööda jõuab välja Sillaotsa koolini.

Motosõprade jaoks jääb mugavasse kaugusesse Lange motokeskus, kus saab adrenaliini- ja kiirusejanu kustutada motokrossi- ja kardiradadel. Lähiajal peaks Arteesia elamurajooni naabruskonda, Jõeääre elamurajooni Emajõe kaldale valmima ka uus paadisadam. Sillaotsa kooli juures asub lisaks korralik Sillaotsa spordihoone, kus on võimalik treenida nii jõusaalis kui tenniseväljakul.

Haaslava küla on kiiresti arenev ja populaarsust koguv piirkond, kuhu rajada looduskaunis ja turvalise naabruskonnaga kodukoht enda perele.

Arteesia elamurajooni jääb 41 erineva suurusega kinnistut, mis on kõik väga hea ligipääsetavusega. Kruntide suurused algavad 1700 ruutmeetrist.  Kõik elamukrundid (v.a Anikva pos. 1-4) on varustatud elektriliitumisega (3 × 16 amprit), AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning gaasitrassi liitumisega. Liitumispunktid asuvad kinnistu piiril.

Tänavad on asfalteeritud ja valgustatud.

Just Sinu pere vajadustele sobiva kinnistu aitavad leida meie maaklerid!

Ehitusõigus

Kõigil kruntidel on ühepereelamu või  paarismaja ehitusõigus. Positsiooniga 5…..11 kruntidel on ka kolme ja enam korteriga elamu ehitusõigus.

Asendiplaanil on tähistatud hoone võimalik asukoht krundil planeeritava hoonestusalana. Hoonestusalale võib ehitada ka erinevaid rajatisi ja istutada puid. Rajatisi võib ehitada ka väljapoole planeeritud hoonestusalasid. Hoonestusalale ehitamisel tuleb järgida kujadest tingitud nõudeid.

Hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 põhihoone ja 1 abihoone. Abihoone peab olema ühekorruseline, suurus 20 m2 ning mahtuma määratud suurima lubatud ehitusaluse pindala sisse. Ehitusalused pindalad on sõltuvalt kinnistu suurusest ja positsioonist 340-840 m². Lubatud korruselisus on kuni 2 korrust.
Katusekalded võivad olla 0–5 kraadi või 35–40 kraadi. Harjajoone suund peab olema teedega paralleelselt või risti, arvestades olemasolevate hoonete harjajoont. Hoone tulepüsivusklass on TP3.

Parkimine tuleb lahendada krundisiseselt hooneesisel alal, tagades koha vähemalt kahele autole.

Hoonestaja kohustub enne ehitustööde algust kooskõlastama eskiis- ja ehitusprojekti Kastre vallavalitsuse ehitusnõuniku ning elamurajooni arendajaga.

Arhitektuurinõuded

Hoonete välisilme peab vastama hoonestusreeglitele ja sobituma lähiümbruse hoonetega.

Soovitatav on välisviimistluses kasutada naturaalseid materjale: puitu, kivivoodrit, krohvi.

*Piirded – Piirded tuleb rajada krundi piirile. Piirete materjalina võib kasutada puitu ja/või metalli ning piirded peavad olema avaustega (nt puitlippaed, metallvõrkaed). Krundi piirile võib rajada piirdeheki. Piirete ja piirdeheki kõrgus ei tohi ületada 1,5 m.
Piirete täpne tüüp ja kõrgus tuleb lahendada projekteerimisel.

*Haljastus – Krundid peavad olema heakorrastatud ja haljastatud. Madalhaljastuse osa kaetakse murukattega.

Kommunikatsioonid

Kõik elamukrundid* on varustatud elektriliitumisega (3 × 16 amprit). Liitumispunktid kinnistu piiril. * välja arvatud Anikva pos.1-4

Olemas on AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning gaasitrassiga liitumised. Liitumispunktid kinnistu piiril. * välja arvatud Anikva pos.1-4

Kruntidel kogunev sajuvesi tuleb immutada krundisiseselt. Vajaduse korral tuleb hoonestajal rajada eraldiseisev drenaažisüsteem, mille eesvoolu rolli täidab tänavaalal paiknev kraav või sajuveetorustik.

Keelatud on juhtida drenaaži- ja sajuvett kanalisatsioonivõrku!

Prügi ja muud olmejäätmed kogutakse suletavatesse konteineritesse. Olme‐ ja ehitusjäätmete käitlemisel lähtutakse Kastre valla jäätmehoolduseeskirjast ning prügi äraveoks sõlmitakse leping vastava ettevõttega.

Tänavad on valgustatud ja need asfalteeritakse.

Müügitingimused

Võlaõigusliku müügilepingu  ja asjaõiguslepingu  sõlmisega seotud notaritasud ja riigilõivud tasub ostja.

Ostja soovil on võimalik sõlmida eraldi kokkuleppeid nii lepingueelsete läbirääkimiste- kui ka müügitingimuste kohta.

Arendaja jätab endale õiguse muuta müügis olevate kinnistute hindasid.

Asendiplaan

Ehitusõigus:
Positsioonid 1…..4 ja 12…..41 ühepereelamu või paarismaja.
Positsioonid 5…..11 ühepereelamu, paarismaja või kolme ja enam korteriga elamu.

Krundid

 • Positsioon
 • POS1
 • POS2
 • POS3
 • POS4
 • POS5
 • POS6
 • POS7
 • POS8
 • POS9
 • POS10
 • POS11
 • POS12
 • POS13
 • POS14
 • POS15
 • POS16
 • POS17
 • POS18
 • POS19
 • POS20
 • POS21
 • POS22
 • POS23
 • POS24
 • POS25
 • POS26
 • POS27
 • POS28
 • POS29
 • POS30
 • POS31
 • POS32
 • POS33
 • POS34
 • POS35
 • POS36
 • POS37
 • POS38
 • POS39
 • POS40
 • POS41
 • Aadress
 • Anikva
 • Anikva
 • Anikva
 • Anikva
 • Pargi tee 2
 • Pargi tee 1
 • Pargi tee 4
 • Pargi tee 3
 • Pargi tee 6
 • Pargi tee 5
 • Pargi tee 8
 • Pargi tee 7
 • Pargi tee 9
 • Pargi tee 11
 • Pihlaka tee 2
 • Pihlaka tee 1
 • Pihlaka tee 4
 • Pihlaka tee 3
 • Pihlaka tee 6
 • Pihlaka tee 5
 • Pihlaka tee 8
 • Pihlaka tee 7
 • Pihlaka tee 10
 • Pihlaka tee 12
 • Laane tee 15
 • Laane tee 14
 • Laane tee 11
 • Laane tee 12
 • Laane tee 9
 • Laane tee 10
 • Laane tee 7
 • Laane tee 8
 • Laane tee 1
 • Laane tee 6
 • Laane tee 4
 • Laane tee 2
 • Tunnus
 • 18501:001:0521
 • 18501:001:0521
 • 18501:001:0521
 • 18501:001:0521
 • 18501:001:0448
 • 18501:001:0697
 • 18501:001:0451
 • 18501:001:0449
 • 18501:001:0453
 • 18501:001:0452
 • 18501:001:0455
 • 18501:001:0455
 • 18501:001:0456
 • 18501:001:0457
 • 18501:001:0435
 • 18501:001:0434
 • 18501:001:0437
 • 18501:001:0436
 • 18501:001:0439
 • 18501:001:0438
 • 18501:001:0698
 • 18501:001:0441
 • 18501:001:0442
 • 18501:001:0443
 • 18501:001:0433
 • 18501:001:0430
 • 18501:001:0427
 • 18501:001:0428
 • 18501:001:0425
 • 18501:001:0426
 • 18501:001:0423
 • 18501:001:0424
 • 18501:001:0446
 • 18501:001:0420
 • 18501:001:0419
 • 18501:001:0417
 • Pindala m2
 • 2515
 • 3317
 • 3315
 • 3229
 • 2816
 • 2622
 • 2503
 • 3060
 • 3570
 • 3049
 • 2837
 • 2073
 • 1850
 • 1918 • 1765

 • 1765 • Hind (koos KM-ga)
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud

 • Müüdud

 • Broneeritud
 • Broneeritud
 • 95000
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Broneeritud
 • Müüdud
 • Broneeritud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud
 • Müüdud

Kontakt

Kristi Tobreluts

+372 5328 5711

kristi.tobreluts@uusmaa.ee

Heilin Reimand

+372 524 1979

heilin.reimand@uusmaa.ee